Annons

Re: Bonneville 66 389

#2
Välkommen till Forumet!

Låter som att det är dags för en service av motorn?

Gå igenom listan och bocka av punkt för punkt varefter du kollat. Dokumentera gärna vad du finner så är det lättare att ringa in problemet.

Svårstartad
1. Bränsletrycket, igensatt bränslefilter eller ledning.
2. Cylinderkompression.
3. Luftfilter.
4. Tändsystemet avseende tändstift, tändspole, kondensator, rotor, lock, tändkablar, rätt spänning till tändspolen, förtändning (tändningsinställning).
5. Choken avseende länkage och anordningar på insuget.

Flödning
1. Skräp mellan nålen och sätet i nålventilen.
2. Nålen tätar inte vid första uppstarten.
(Notering: En lätt knackning på förgasaren i närheten av bränsleingången kan hjälpa nålen att sätta sig).
3. Onödigt högt bränsletryck.
4. Bränsleledning ligger för nära varma motordelar.

Dålig tomgång
1. Alla punkter under Svårstartad.
2. Fotpackningen felaktigt monterad.
3. Förvärmningen.
4. Vakuumläckor.
5. PCV ventilen.
6. Blandskruvarna och tomgångsvarvet.
7. Magert kalibrerad tomgång/lågfartskrets i förgasaren.

Motorn stannar
1. Alla punkter under Dålig tomgång.
2. Trasig eller feljusterad chokebrytare (choke pull-off).

Tvekan eller ryck (När spjällen öppnas)
1. Accpumpslänkaget böjt eller ur läge från transport eller installation.
2. Vakuumläcka.
3. Förtändningen.
4. Vissa accpumpsgummin måste vara i bensin ungefär 12 timmar för att fungera ordentligt.
5. Kolla bränslefilter, luftrenare och bränsletryck.

Svag motor eller stor bränsleförbrukning
1. Alla punkter under Dålig tomgång.
2. Igensatt tankventilation.
3. Anliggande bromsar.
4. Lågt lufttryck i däcken.
5. Fel på automatlådan.
6. Fel eller trasig kylartermostat.
7. Blockerad eller läckande förvärmningskanal i insuget.
8. Choken inte helt öppen vid driftvarm motor.
9. Felaktiga tillbehör (servopump, luftkonditioneringskompressor).
10. Igensatt avgassystem .
11. Dåliga körvanor.


1966 GTO TriPower
1970 GTO TheJudge
KentsQjet
Pontiacservice
http://www.poci.org/
http://gtoaa.org/
Annons
cron